Desertinho Atlantic Ocean – Join our Atlantic Whale Photo-ID projects!

Desertinho Atlantic Whale observations, based in Driebergen-Rijsenburg, community Utrechtse Heuvelrug (the Netherlands) monitors the Atlantic Ocean and it’s seas daily for the presence of several whale species like: Sperm whales (Physeter macrocephalus), Humpback whales (Megaptera novaeangliae), Common Fin whales (Balaenoptera physalus), Blue whales, and all other whale species. Desertinho shares their data and information together with other Whale Photo-ID / Whale Photo Identification researchers all over the Atlantic Ocean and it’s seas.

Desertinho has experience in professional whale observations, professional photo camera equipment, GPS, and owns a big international network. Desertinho achieved ultimate results to identify lots of whale species and our Whale Photo-ID / Whale photo identification projects gives us important information about whale migration routes, their age, their behaviour, and their feeding patterns. So, If you have photo’s off whales thier Fluke, Dorsal fin, Pectoral fins, or specific Spots (especialy concerning Blue whales), please send them to us by email to Desertinho and we will tell you if youre whale has a match within one of our databases.

Finally the photo’s below are examples what we need for whale Photo-ID and are they in the folowing order of appearance: Bryde’s whale, Blue whale, Humpback whale, Sperm whale, Sei whale, and false killer whale.

Desertinho Atlantic Ocean – Doe mee met Desertinho’s Atlantische Oceaan Walvis Foto-ID project!

Desertinho Atlantic Whale observations uit Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug, in Nederland werkt jaarlijks mee aan diverse internationale Whale Photo-ID / Walvis foto identificatie projecten op de Atlantische Oceaan en de daarbij behorende zeeën. Sinds 2012 monitored Desertinho ook dagelijks de grotere walvis soorten die de Noordzee (kunnen) passeren zoals: Potvissen (Physeter macrocephalus), Bultruggen (Megaptera novaeangliae), gewone vinvissen (Balaenoptera physalus), Blauwe vinvissen (Balaenoptera musculus), en dwerg vinvissen. Wij delen onze data en informatie met andere walvis onderzoekers wereldwijd.

Desertinho heeft professionele ervaring met walvis observaties, professionele camera’s, GPS, en beschikt over een groot internationaal netwerk. Het Whale Photo-ID / Walvis foto identificatie project geeft ons belangrijke informatie over walvis migratie routes, leeftijd, gedrag, en voedings patroon. Tot slot, heb je foto’s van de staartvin, rugvin, voorvinnen, of specifieke vlekken van walvissen stuur deze dan naar Desertinho en dan laten we je weten of er een “Walvis match” is met de gegevens uit een van onze databases.

Tot slot zijn de bovenstaande foto’s allemaal voorbeelden met welke data we nodig hebben voor walvis foto-ID en zie je de volgende soorten: Bryde’s walvis, Blauwe vinvis, Bultrug, Potvis, Noordse vinvis, en de zwarte zwaardwalvis.