Home

Whalecome! My name is Marco Versluis and I’ am founder of Desertinho Atlantic whale observations. Desertinho is a professional international volunteer network in whale observations, whale photo-ID, and whale rescue advice on the Atlantic Ocean and it’s seas. Desertinho Atlantic whale observations is based in Driebergen-Rijsenburg, community Utrechtse Heuvelrug, the Netherlands.

In 10 years of time I had beautiful encounters with several baleen whale species, toothed whale species, and seal species on the Atlantic Ocean, North Sea, and Wadden Sea. In 2014 I decided to share some of these moments via my website because I really do believe that informing also means protecting the 80 whale (Cetacean) species in the Atlantic Ocean and it’s seas. All photos on my website are made with professional camera’s, extreme bright lenses, and GPS data. It took lots of hours, sea miles, and patience for me on the Atlantic to take all these images. Sometimes I went out in a small boat and the other time I stayed on rocks for days to take these photos. On my website you will find rare sea mammals like Blue whales, Common Fin whales, and the Mediterranean monk seal. All 3 sea mammal species are still highly endangered! If you would like more information about my work, experience, and presentations, than please use one of the social media icons on my website.

Whalecome! Mijn naam is Marco Versluis en ik ben oprichter van Desertinho Atlantic Whale observations. Desertinho is een professioneel en internationaal vrijwilligers netwerk in walvis observaties, walvis foto-ID, en walvis redding advies met als werkgebied de Atlantische Oceaan en de daarbij behorende zeeën. Desertinho Atlantic Whale observations is gevestigd in Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug, Nederland.

De afgelopen 10 jaar heb ik bijzondere ontmoetingen gehad met diverse soorten balein walvissen, tand walvissen, en zeehonden die voorkomen in de Atlantische Oceaan, Noordzee, en Waddenzee. In 2014 besloot ik om een aantal van deze momenten te publiceren op mijn website omdat ik er van overtuigd ben dat dit zal bijdragen aan de bescherming van de 80 walvissoorten (Cetaceans) die voorkomen in de Atlantische Oceaan en de daarbij behorende zeeën. Alle foto’s zijn gemaakt met professionele camera’s, extreem lichtsterke lenzen, en GPS. Vaak ging ik met een kleine boot de Atlantische Oceaan op en de andere keer verbleef ik op rotsen om deze foto’s te maken. Op mijn website zie je bijzondere zeezoogdieren zoals de Blauwe vinvis, Gewone vinvis, en de Mediterrane monniksrob. Zeezoogdieren die nog steeds met uitsterven worden bedreigd! Wil je meer informatie over mijn werk, ervaring, of het geven van presentaties? Gebruik dan een van de de social media icons op de website.