Whale rescue rulebook

As written in our main chapter whale-rescue-advice are the rules to rescue a living stranded Baleen whale or Sperm whale professional and succesful too complicated in the Netherlands. Since 2010 there had been several “BIG” living whale strandings in the Netherlands. An Orca in 2010, a Humpback whale in 2012, and 8 Sperm whales over the years. The results of all these whale strandings and rescue attempts in the Netherlands are: The Orca spends the rest of her life in captivity in “Lorque parque” and the Humpback and some Sperm whales died thanks to improper dealing by human.

After all these unsuccessful “living big whale” rescue attempts in the Netherlands I decided in 2014 to rewrite Desertinho’s professional whale rescue rulebook. This document is just specialized for whales above 5 meters of length and above 1000K of weigh with focus on whale beach / stranding prevention. That’s where a possible Big whale rescue attempt already starts and that’s Desertinho’s expertise.

Helaas is de wet en regelgeving voor het redden van een gestrande en nog levende Balein walvis of Potvis in Nederland nog steeds ruim onvoldoende. Sinds 2010 zijn er al diverse grote levende walvis strandingen geweest in Nederland: Een Orka in 2010, een Bultrug in 2012, en 8 Potvissen in de afgelopen jaren. De resultaten van deze walvis strandingen en daarbij behorende onprofessionele reddingen zijn als volgt: De Orka leeft nu in gevangenschap in “Lorque parque” en de Bultrug en een aantal Potvissen hebben het mede dankzij ondeskundig menselijk handelen niet gered.

Na al deze onsuccesvolle grote levende walvis redding pogingen in Nederland is Desertinho Atlantic Whale observations er van overtuigd dat ons Walvis redding rulebook gehanteerd zou moeten worden in Nederland omdat deze werkelijk bijdraagt aan de bescherming van grote walvissen die migreren langs de Nederlandse kust. Dit document is herzien in 2014 en is gespecificeerd voor grote levende gestrande walvissen en grote hulpbehoevende walvissen op open zee die groter zijn dan 5 meter en zwaarder zijn dan 1000K met de focus op Walvis stranding preventie. Dat is namelijk het moment dat een eventuele walvis redding poging begint en dat is de expertise van Desertinho Atlantic Whale observations.