Pilot whale (Long Finned)

Pilot whales in the Atlantic are divided into 2 different sub species: The Short-finned Pilot whale (Globicephala macrorhynchus) and the Long-finned Pilot whale (Globicephala melas). The most typical differences between the long- finned Pilot whale and his relative are: Their Color, lenght, head shape, longer petrol fins, 16-24 teeth in upper and lower jaw, and habitat in the North Atlantic. Both Pilot whale species are whales with a big temper, and they do have a typical hierarchy. One member of the pod is “The Pilot” and that’s the explanation why they are called Pilot whales. Pilot whales have one of the the biggest self esteem within the dolphin family. Only the Risso’s dolphin, or Gramper, has more self esteem than a Pilot whale has. Important to mention it that both species mostly get along very well, and they are often socializing together although they hunt on the same kind of prey.

Interesting to tell is that the big and shy Sperm whale bulls prefer to travel “around the corner” when there is a pod of Pilot whales nearby. All 3 toothed whale species as mentioned before are so called “vertical hunters”. They all dive vertical into the Atlantic to hunt their prey. Pilot whales their spectacular dorsal fin reminds me of a half moon and characteristic for Pilot whales is their bulbous forehead. From my point of view, they are the closest family members to the Orca (Orcinus orca). A normal pod size of both Pilot whale species is about 10 till even 100 individuals and their swimming speed is not that amazing, up to 30 km per hour. This dolphin species is not common near the coast of the Netherlands but there is a sandplate in the Wadden Sea that’s called “de Griend” which means “Pilot whale”.

Pilot whale facts: An adult male weigh about 1500 – 3000 KG and their lenght is about 5 – 6 meters. An adult female weigh about 1500 – 2000 KG and their length is about 3 – 4 meters. A newborn calf weigh about 60 KG and their length is than approximately 1.7 meters. A Pilot whale gives birth to a single calf during the summer after a gestation period of 1 year. The interval between giving birth to calves is usually 3 – 4 years and lactation lasts 15 months and is the estimated lifespan of a Pilot whale aproximately up to 35 years. Pilot whales feed on various types of small fish and octopus and they can dive till a maximum of 900 meters deep for a maximum time of 15 minutes. Unfortunately, long-finned Pilot whales are still hunted in Europe! Annually The Grind, in Danish Grindabod, takes place near the Farour Islands (Denmark). For more information, please watch the documentary Viking shores.

The photos on this page were all taken near the Azores in 2023. For me, this was the first sighting of this whale species ever. Normally I only post whales on the website when I have clear observations of a certain species and that was very special with this species. In the first picture you can see part of the pod and the whole pod consisted of about 20 whales. I was able to observe the entire pod for a week and this was very special as they are not common in the Azores. It’s actually warm and too southern for them. On the other photos you see very rare behavior of the long-fin pilot whales such as breaching and spy hopping. Rarely shown and captured on camera. Besides the beautiful pictures, their behavior is also very different from the short-fin Pilot whale.

This pod of long-fin pilot whales left a deep impression on me because they came to rub against our small boat and looked at us. During this sighting, they also communicated loudly and clearly to each other and perhaps to us. The male of the pod was even taller than our boat and that was very impressive. A memory never to be forgotten.

Another special sighting of this species is the interaction they had with Risso’s dolphins. Risso’s dolphins are quite territorial, and they frequently harassed the pod of long-fin pilot whales. From below, the Risso’s dolphins attempted to attack and dislodge the pod of long-fin pilot whales. Amazing!

In de Atlantische Oceaan komen er 2 soorten Grienden voor: de Kort-vin Griend (Globicephala macrorhynchus) en de Lang-vin Griend (Globicephala melas). De belangrijke verschillen tussen beide soorten zijn: hun kleur, lengte, vorm van de kop, langere voorvinnen, 16-24 tanden in boven en onderkaak, en hun leefomgeving namelijk de Noord Atlantische Oceaan. Beide soorten Grienden zijn een “humeurige” walvissoort en is er binnen een “Pod” een bijzondere hiërarchie. 1 manlijke Griend is namelijk de “Piloot” van de pod en hij bepaalt alles binnen zijn pod. Dit is dan ook direct de verklaring voor hun naam “Pilot whales”. De “piloot” van de pod is altijd de sterkste en meest bepalende manlijke walvis. Je kunt ze eenvoudig herkennen aan hun imposante afmeting. De Griend is een tandwalvis die voor niets en niemand bang is. Zelfs manlijke potvissen zwemmen liever een “blokje om” als ze een groep Grienden horen. Bijzonder om te vermelden is dat Grienden vaak sociaal gedrag vertonen ten opzichte van de grijze dolfijn maar dat dit niet altijd wordt gewaardeerd. De grijze dolfijn, ook wel Risso’s dolfijn of Gramper genoemd, is nog een “tandje” erger wat humeur betreft dan de Griend.

Alle 3 de eerder genoemde tandwalvissen zijn zogenaamde “verticale jagers” wat betekend dat ze alle 3 diep moeten duiken voor hun voedsel dat hoofdzakelijk bestaat uit diverse inktvissoorten die leven op verschillende dieptes. Wat kenmerkend is voor de Griend is hun bolvormige vorm van de kop. Dezelfde bolvormige kop zie je ook terug bij de Orka (Orcinus orca). Een pod Grienden bestaat gemiddeld uit ongeveer 10 tot 100 Grienden en is hun zwemsnelheid niet bijzonder te noemen (circa 30 KM/ uur). In Nederland komen Grienden niet voor maar er is wel een zandplaat in de Waddenzee die is vernoemd naar deze dolfijn. Deze zandplaat wordt gebruikt door vogelaars. Een van de mooiste kenmerken van de griend vind ik de vorm van hun rugvin die de vorm heeft van een halve maan.

Hierbij specifieke informatie over de Griend: Een volwassen manlijke Griend weegt 1500 tot 3000 KG en hun lengte varieert tussen de 5 en 6 meter. Een volwassen vrouwelijke Griend weegt gemiddeld 1800 KG en hun lengte varieert tussen de 3 en 4 meter. Een kalf van de Griend weegt bij de geboorte 60 KG en is dan ongeveer anderhalve meter lang. Een kalf wordt eens in de 3 tot 4 jaar geboren na een draagtijd van een jaar. Zodra het kalf ter wereld is dan wordt het gedurende een periode van 15 maanden door de moeder gezoogd. De gemiddelde leeftijd van de Griend is 35 jaar. Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit kleine vissoorten en octopus. Grienden kunnen duiken tot een diepte van 900 meter en kunnen maximaal 15 minuten lang onder water blijven. Tot slot wordt de Griend nog steeds bejaagd. Zelfs in Europa!  Jaarlijks vindt er een jacht plaats bij de Faeröer eilanden (Denemarken) en is deze jacht genaamd de The Grind  (in het Deens Grindabod). Wil je hier meer over weten dan raad ik je aan om de documentaire Viking shores te kijken.

De foto’s op deze pagina zijn allemaal gemaakt bij de Azoren in 2023. Voor mij was dat dit de eerste waarneming van deze walvissoort ooit. Normaal gesproken plaats ik pas walvissen op de website als ik duidelijke observaties heb van een bepaalde soort en dat was met deze soort heel bijzonder. Op de eerste foto zie je een gedeelte van de pod en bestond de hele pod uit ongeveer 20 walvissen. Ik heb de hele pod een week lang kunnen observeren en dit was heel bijzonder omdat ze niet vaak voorkomen bij de Azoren. Het is eigenlijk te warm en te zuidelijk voor ze. Op de overige foto’s zie je zeer zeldzaam gedrag van de lang-vin Grienden zoals breaching en spyhopping. Zelden vertoont en vastgelegd op camera. Naast de prachtige foto’s is hun gedrag ook heel anders dan de kort-vin Griend.

Deze  pod lang-vin Grienden hebben op mij een diepe indruk nagelaten doordat ze bijvoorbeeld helemaal tegen onze kleine boot aan kwamen schuren en ons aankeken. Tijdens deze waarneming communiceerden ze ook luid en duidelijk tegen elkaar en misschien wel tegen ons. Het mannetje van de pod was nog langer dan onze boot en dat was heel indrukwekkend. Een herinnering om nooit te vergeten.

Een andere bijzondere waarneming van deze soort is de interactie die ze kregen met Risso’s dolfijnen. Risso’s dolfijnen zijn nogal territoriaal en vielen de pod lang-vin Grienden met enige regelmaat lastig. Van onderaf probeerden de Risso’s dolfijnen de pod lang-vin Grienden aan te vallen en te verjagen. Prachtig om te zien was dat de lang-vin Grienden er niet veel om gaven omdat deze dolfijnen soort een stuk kleiner is maar toch zag je dat de pod lang-vin Grienden de kalfjes en de vrouwtjes in het midden van de pod plaatsten en de mannetjes aan de buitenkant van de pod om de kwetsbare familie leden te beschermen tegen dit agressieve gedrag. Na een week was de pod lang-vin Grienden uiteindelijk weer op doorreis gegaan. Tot slot de reden van soort aanvallen van de Risso’s dolfijnen in dit geval zijn territoriumverdediging en voedsel. Beide soorten jagen namelijk bijna op identieke prooien en diepte.