Common Dolphin Photo-ID

Desertinho Atlantic Whale observations works for several years on international Whale Photo-ID projects. We share our data, and information, with other Whale Photo-ID compagnies worldwide. This chapter is about Atlantic dolphin species like the: Spotted dolphin, Striped dolphin, Bottlenose dolphin, Common dolphin, Risso’s dolphin, and the Pilot whale. All these dolphin species are studied by me for 10 years. So, all these dolphins gave me information about their migration routes, age, behaviour, and feeding patterns. For the “Dolphin Photo-ID” project I take a closer look at all kind of specific facts like: Scars, other typical markings on their body, and behaviour to identify them. This Common dolphin, on the photo, is about a returning individual in the Atlantic Ocean year after year. This Common dolphin is very important for me, and he is easy to recognize, because of its specific damaged dorsal fin.

Desertinho Atlantic Whale observations werkt diverse jaren mee aan Whale Photo-ID projecten en delen wij onze data, en informatie, met walvis onderzoekers wereldwijd. Deze pagina gaat over Atlantische dolfijn soorten zoals: de Gevlekte dolfijn, gestreepte dolfijn, Tuimelaar, Gewone dolfijn, grijze dolfijn, en de griend. Al deze dolfijnen soorten worden door mij opgenomen in mijn “Dolphin Photo-ID” project. Dolfijnen geven een goed beeld over de status van de Oceaan en deze waarnemingen geven mij dan ook veel waardevolle informatie voor het onderzoek naar hun migratie routes, leeftijd, gedrag en voeding patronen. Voor mijn “Dolphin Photo-ID” project kijk ik naar bijzondere kenmerken zoals: Littekens, gedrag, en andere bijzondere specifieke kenmerken om ze kunnen identificeren. Op de foto zie je een  gewone dolfijn die ik al meerdere jaren heb waargenomen. Hij is goed te herkennen aan zijn beschadigde rugvin.