Giant Squid

Miles from the deep some parts of a giant squid (Mesonychoteuthis hamiltonis) surfaced the Atlantic Ocean that day. This giant squid had lost the fight of a Sperm whale in the darkness of the Atlantic. Giant squid is the favorite food for Sperm whales and they have huge fights with them in the deep dark Ocean. This squid had been, when it was alive, 9 meters of length from head till the end of its tentacles. Only this part of the squid had allready 2 meters of length. I noticed it when I observerved a Sperm whale that went under for 45 minutes. It is rare to encounter these kind of left overs of a giant squid in the Atlantic.

Vanaf kilometers diepte kwamen er delen van een Reuzen inktvis (Mesonychoteuthis hamiltonis) naar het wateroppervlakte gedreven. Deze Reuzen inktvis had het gevecht verloren van een Potvis in de dieptes van de Atlantische Oceaan. Toen deze Reuzen inktvis nog in leven was, en alleen dit onderdeel was al 2 meter lang, was hij meer dan 9 meter lang van kop tot aan het einde van zijn tentakels. Het was bijzonder dat ik dit zag in de Oceaan. Het gebeurde toen ik een Potvis observeerde die een duik maakte van 45 minuten. Het is zeldzaam, en daarom bijzonder, om dit soort resten van een Reuzen inktvis te zien.