Whale observations

What are whale observations about? Whale observations, one of my 3 goals, is about professional whale research that I started in 2014. This because whales are worldwide endangered species and because of that I really do believe that informing also means protecting the 80 whale species in the Atlantic Ocean and it’s seas. Since 2014 I have clear observations on just 18 different whale species. In general I do research on whale behaviour, whale migration patterns, and whale condition in general. So I do know exactly how whales behave in their natural environment. The photos below are showing you several special whale behaviour events from whales but unfortunately also from human. Finally, whale observations are concerning also whale approach and enforcing law and regulations control.

The photo about the sailing boat needs more attention and explanation. This photo is just one of the bad examples and shows you the approach of the sailing boat on a Sperm whale bull in 2019. The sailing boat did not respect several rules like: No whale observation license, not keeping a distance, frontal approach, and spending too much with together with the sperm whale. All 4 offences resulted in an official complaint to the government in that specific part of the Atlantic Ocean.

What is whale watching about? Whale watching is important these days when it’s done by international rules and professional organisations. Unfortunately not all Atlantic whale watching companies are working by these international rules but I can give you clear information about the best whale watching companies on the Atlantic. Please get in contact with me for that by using one of the social media icons on my website. The reason why I join several whale watching companies on the Atlantic is because I want to share my knowledge together with them and on the other hand I want to learn from them. All together this makes sense to me and does it help to save whales for future generations.

Wat zijn walvis observaties eigenlijk? Walvis observaties, een van mijn 3 doelen, is professioneel walvis onderzoek dat ik ben begonnen in 2014. De reden waarom is omdat diverse Atlantische walvis soorten nog steeds een ernstig bedreigde diersoort zijn en dat ik er van overtuigd ben dat mijn bijdrage zal bijdragen aan de bescherming van de 80 verschillende walvissoorten die er voorkomen in de Atlantische Oceaan en de daarbij behorende zeeën. Sinds 2014 heb ik duidelijke observaties van 18 verschillende Atlantische walvis soorten. Mijn onderzoek bestaat specifiek uit: Walvis gedrag, walvis migratie routes, en de conditie van walvissen in het algemeen. Door mijn onderzoek weet ik precies hoe walvissen reageren in hun natuurlijke omgeving. De diverse foto’s die je op deze pagina ziet laten bijzonder walvis gedrag zien van diverse walvis soorten maar helaas ook een foto van het gedrag van mensen. De 2de foto is maar een van de vele voorbeelden die ik ben tegen gekomen op de Atlantische Oceaan. Tot slot: De walvis observaties die ik doe zijn uiteindelijk heel belangrijk voor het na naleven van de wet en regelgeving in het algemeen op de Atlantische Oceaan en de daar bij behorende zeeën.

Deze 2de foto op deze pagina, die ik heb gemaakt, betreft een zeilboot op de Atlatische Oceaan en deze foto wil ik nader toelichten. Deze foto is slechts een van de vele voorbeelden hoe je een walvis niet mag benaderen. De zeilboot benaderde in 2019 een potvis en hield zich niet aan de volgende regels: Geen licentie om dit te doen, geen afstand houden, frontale benadering van de walvis, en tot slot te lang bij walvis te blijven. Alle overtredingen hebben geresulteerd in een officiele aanklacht tegen de kapitein van het schip in dat deel van de Atlantische Oceaan door de desbetreffende regering.

Wat is Whale Watching dan? Whale watching is heel belangrijk om het voor iedereen toegankelijk te maken om walvissen van redelijk dichtbij te kunnen zien maar ook om mensen hierbij van correcte informatie te voorzien over de diverse Atlantische walvis soorten. Wanneer dit wordt gedaan volgens de internationale richtlijnen en door professionals is dat een waardevolle bijdrage voor het behoud van walvissen in hun natuurlijke leefomgeving. Lijsten van verantwoorde Whale watching organisaties op de Atlantische Oceaan kun je bij mij opvragen via de diverse social media icons op mijn website. Tot slot, de reden waarom ik met diverse whale watching organisaties de Atlantische Oceaan mee op ga is omdat ik mijn kennis met hen wil delen en omdat ik graag van hen wil leren. Het uitwisselen van specifieke walvis kennis en informate is heel belangrijk voor de bescherming van deze zeezoogdieren.