Whale observations and Whale watching transport

This page is about different types of transport you may choose for Whale observations & Whale watching transport on the Mediterranean Sea or the Atlantic Ocean for whale observations. You can choose various types of “whale watching” organisations and thus the choice of youre type of transport. This article will give you more explanation about the advantages, and disadvantages, about your transport choice such as a RIB, a Catamaran, or boat.

The “RIB“, the abbreviation is “Rigid Inflatable Boat”, is a small boat with outboard motors. A RIB is quick and agile and is my favorite type of transport for professional whale observations on the Atlantic Ocean. When you stay at a RIB, for whale watching, than it’s a recommendation that you have a good general condition and youre not afraid to get wet (including your camera). So, if the RIB is youre choice than it is important to note that the outboard motors engines on the Atlantic Ocean has at least 300 HP and on the Mediterranean Sea 150 HP. When it comes to the outboard motors than the choice is definitely a 4 stroke engine. These engines produce less noise than a 2 stroke and are therefore less disruptive for whales. Disadvantages of the RIB are: Their gasoline consumption, the price for your ticket, no toilets on board, and they are prone to waves. Finally, what is very important to note is that a RIB is not suitable for people who easily get seasick. Conclusion after all: Whale friendly.

Another choice, than the RIB, is the “Catamaran“. The Catamaran offers you other advantages and disadvantages than the RIB and is therefore my second choice for professional whale observations. For whale watching, together with the whole family, the Catamaran is a very comfortable type of transport. The benefits of the Catamaran are: They can sail, the price is cheaper, there is a lot of space for everyone, and toilets on board. The Catamaran has also disadvantages such as: They are slow, there are often many people on board, and is more commercial. Conclusion after all: Medium whale friendly.

A “Boat“, or ship, is the most comfortable way of transport, but the only advantage of a boat is the human comfort such as toilets, bars, and music. Boats have many disadvantages such as: They are slow, theire fuel consumption, too much noise, too many people on board, and way too commercial. Conclusion: Less whale friendly. The photos on this pages are about a Short finned Pilot whale and a of a Risso’s dolphin.

Deze pagina gaat over de verschillende soorten vaartuigen op de Middellandse zee en op de Atlantische Oceaan die door diverse walvis observatie organisaties worden gebruikt. Dit kan je helpen bij de keuze van een “walvis observatie” organisatie waar je keuze op is gevallen. Dit onderwerp zal je meer uitleg geven over de voor- en nadelen van de diverse vaartuigen zoals de RIB, de Catamaran, of een boot.

De “RIB“, de afkorting hiervan is “Rigid Inflatable Boat”, is een relatief kleine boot met 1 of 2 buitenboordmotoren. Een RIB is snel en wendbaar en is dan ook mijn favoriete vaartuig voor professionele walvis observaties op de Atlantische Oceaan. Wanneer je kiest voor een RIB, voor walvis observaties, dan is het aan te raden dat je een goede conditie hebt en dat je niet bang bent om nat te worden (inclusief je camera). Als de RIB dus je keuze is geworden dan is het belangrijk te weten dat de buitenboordmotoren ten minste 300 PK aan boord hebben op de Atlantische Oceaan en 150 PK op de Middellandse Zee. Als het gaat om de buitenboordmotoren dan is de keuze absoluut een 4 takt motor. Deze motoren produceren minder geluid dan een 2 takt en zijn daarom minder verstorend voor walvissen. Nadelen van de RIB zijn er ook: Het benzine verbruik, de prijs die daar bij hoort, er zijn geen toiletten aan boord, en ze zijn gevoelig voor golfslag. Tot slot, wat heel belangrijk is om te vermelden is dat een RIB niet geschikt is voor mensen die snel zeeziek worden. Conclusie: Walvis vriendelijk.

De volgende optie is de “Catamaran“. De Catamaran biedt je andere voor- en nadelen en is mijn 2de keuze voor professionele walvis observaties. Voor walvis spotten, met het hele gezin, is de Catamaran een comfortabel vaartuig. De voordelen van de Catamaran zijn: Ze kunnen zeilen, de prijs is goedkoper, er is veel ruimte, en er zijn toiletten aan boord. De Catamaran heeft ook nadelen zoals: Ze zijn traag, er zijn veel mensen aan boord, en het is vaak commercieel. Conclusie: Medium walvis vriendelijk.

De “Boot” is het meest comfortabele vaartuig en het enige voordeel is het menselijke comfort zoals: toiletten, bars, en muziek. Boten hebben veel nadelen zoals: Traagheid, geluidsvervuiling, groot benzine verbruik, te veel mensen aan boord, en het is te commercieel. Conclusie: Minst walvis vriendelijk. De foto’s op deze pagina zijn van een kort vin Griend en van een Grijze dolfijn.