Common dolphin

For me the Atlantic Common dolphin (Delphinus delphis) is not so “Common” as their name mentions to be. They are beautiful to observe, they are very social, and they do respect family a lot. Lets start with their color patern, it is absolutely amazing and it makes them easy to recognize in the Ocean. A normal pod size, of the Atlantic Common dolphin, is about 100 till even 1000 individuals and their swimming speed is amazing, up to 60 km per hour. This dolphin is also very “common” in relationships with other dolphins and whales. They often travel together with other dolphin species and baleen whales. This dolphin has a very special relationship with them! They travel often together with these gentle giants in the oceans. When you see a shearwater, a common dolphin, than you might see a baleen whale, remember that! Sometimes this dolphin species is even near the coast of the Netherlands like the baleen whales too.

An adult Atlantic Common dolphin wiegh about 80–150 KG and their lenght is than about 1-2 meters. A new born calf weigh about 10 KG and their lenght is than approximately 70 cm till 80 cm. An Atlantic Common dolphin gives birth to a single calf during the summer after a gestation period of  10 to 11 months. The interval between giving birth to calves is usually 3-4 years, and lactation lasts 19 months. The estimated lifespan of these dolphins are aproximately up to 35 years. This dolphin species feeds on various types of small fish and octopus. Common dolphins have been seen working together to herd fish into tight balls. Some of them even take advantage of human fishing activities to get out fish out of their trawler nets. They can dive till a maximum of 200 meters deep for a maximum time of 5 minutes. This photo was made near the coast of Madeira (Canical). It was a small pod of them at the time.

Voor mij persoonlijk is de Atlantische gewone dolfijn (Delphinus delphis) niet zo “Gewoon” als zijn naam doet denken. Deze dolfijn is bijzonder mooi om te zien, ze zijn bijzonder sociaal, en hebben groot respect voor elkaar binnen hun eigen familie. Laten we beginnen met hun kleurenpatroon wat ik persoonlijk heel mooi en bijzonder vind. Je kan deze dolfijnensoort gemakkelijk herkennen in de Oceaan. Een “Pod” van deze dolfijnen soort bestaat uit 100 tot 1000 dolfijnen en hun snelheid is bijzonder te noemen, tot wel 60 KM per uur. De Atlantische gewone dolfijn is ook “gewoon” in zijn vriendschap met andere walvissen. Ze zijn echt een “allemans” vriend en trekken vaak op met andere dolfijnensoorten en ze hebben een bijzondere relatie met balein walvissen. De Atlantische gewone dolfijn trekt vaak samen op met deze “reuzen” van de Oceaan. Wanneer je een Stormvogel en een gewone dolfijn ziet dan is de kans groot dat je een baleinwalvis ziet. Tegenwoordig wordt deze dolfijnensoort waargenomen in de Noordzee, net zoals sommige baleinwalvissen.

Een volwassen Atlantische gewone dolfijn weegt tussen de 80 en 150 KG en hun lengte en is dan 1 tot 2 meter lang. Een kalf weegt bij geboorte ongeveer 10 KG is dan 70 tot 80 CM groot. Een kalf wordt eens in de 3 tot 4 jaar geboren na een draagtijd van 10 tot 11 maanden. Zodra het kalf ter wereld is wordt het gedurende een periode van 19 maanden door de moeder gezoogd. De gemiddelde leeftijd van de gewone dolfijn is ongeveer 35 jaar. Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit diverse vissoorten en octopus. Deze dolfijn is een van de “uitvinders” van het efficiënt jagen op vis. Ze zijn heel bekend vanwege het creëren van de zogenaamde “Visbal”. Als familie jagen ze de schoolvis op naar het wateroppervlak en zo ontstaat er een zogenaamde “Visbal” waar ieder familielid, en in de juiste volgorde, zijn maaltijd neemt. Ook maken ze het zichzelf soms gemakkelijk. Ze maken dan gebruik van de menselijk visserij activiteiten. Dit doen ze dan door bijvoorbeeld vis uit de visnetten te halen. Tot slot kan deze dolfijn duiken tot een diepte van maximaal 200 meter en kunnen ze tot wel 5 minuten onder water blijven. Deze foto maakte ik voor de kust van Madeira (Canical) waar een kleine familie van deze dolfijnen te zien was.