Bryde’s whale

The Bryde’s whale (Balaenoptera edeni) is the 4th largest baleen whale (Mysticeti) in the Atlantic Cetacea family. They prefer tropical waters but they do appear in the Atlantic Ocean as well. Bryde’s whales look almost the same as Sei whales. However when you take a closer look you can see Bryde’s whales have 3 typical lenght ledges right on top of their head. We do not know much about the Bryde’s whales because it is rare to have an encounter with them. The maximum lenght of the Bryde’s whale is 15 meters. A young calf, of this whale, measures 4 metres in length and weighs about 650 kg. When it is fully grown, the average weight is about 12 tonnes. Gestation lasts between 11 and 12 months. The female gives birth to only one calf every 2 years. The longevity of the species is estimated to be 40 years. They feed mainly on small fish and krill. Finally, I made these photos near the “Oldtown” of Funchal and the high cliff named Gabo Girao (Madeira).

De Bryde’s walvis (Balaenoptera edeni) is de op 4 na grootste baleinwalvis (Mysticeti) van de Atlantische walvis familie. Bryde’s walvissen geven de voorkeur aan tropische zeeën en komen regelmatig voor in de Atlantische Oceaan. De Bryde’s walvis lijkt heel veel op de Noordse vinvis maar als je goed kijkt dan kun je de Bryde’s walvis herkennen aan de 3 witte lengte richels aan de bovenkant van hun kop. Er is niet veel bekend over de Bryde’s walvis omdat het zeldzaam is  er een te kunnen observeren en te fotograferen. De maximale lengte van de Bryde’s walvis is 15 meter. Een kalf van de Bryde’s walvis is ongeveer 4 meter lang en weegt bij de geboorte al 650 kilo. Zodra ze volwassen zijn is het gemiddelde gewicht ongeveer 12 ton. De draagtijd van een kalf is bijna een jaar en eens in de 2 jaar wordt er een Bryde’s walvis kalf geboren. De gemiddelde leeftijd van deze walvissoort is ongeveer 40 jaar en dat is niet heel oud voor een walvis. Bryde’s walvissen eten vooral kleine vissoorten en krill. Tot slot, deze fotos heb ik gemaakt vlakbij de “Oud stad” van Funchal en voor de klif van Gabo Girao (Madeira).